AFVALCODE BEHANDELD DOOR REVATECH

Enkele voorbeelden: filterkoeken, zepen, detergenten, gips, vetten, zuren, basen, restafvalwater, REFIOM, batterijen, laboratoriumglas, bevuilde verpakkingen, cosmetica, metaalhoudend afval, minerale materialen rijk aan Al, Ca, Si, Fe ... minerale afvalstoffen die licht besmet zijn met anorganisch afval, …

Contacteer ons, samen vinden we een oplossing voor de behandeling van uw afvalstoffen.

Opdat onze commerciële dienst u zo een correct mogelijke prijsofferte zou kunnen geven, kunt u ons een representatief staal sturen van de te behandelen afvalstof, samen met de onderstaande ingevulde gegevensfiche.

Download het afdrukformulier

Formulering Codenummer Engis Monsin
AFVAL VAN DE WINNING VAN METAALHOUDENDE MINERALEN 10101
AFVAL VAN DE WINNING VAN NIET-METAALHOUDENDE MINERALEN 10102
ZUURVORMENDE TAILINGS VERKREGEN BIJ DE VERWERKING VAN SULFIDE-ERTS 10304*
ANDERE TAILINGS DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 10305*
NIET ONDER 01 03 04 EN 01 03 05 VALLENDE TAILINGS 10306
ANDER AFVAL VAN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE VERWERKING VAN METAALHOUDENDE MINERALEN DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 10307*
NIET ONDER 01 03 07 VALLEND STOF- EN POEDERACHTIG AFVAL 10308
NIET ONDER 01 03 10 VALLEND ROOD SLIB VAN DE ALUMINIUMPRODUCTIE 10309
NIET ONDER 01 03 07 VALLEND ROOD SLIB VAN DE ALUMINIUMPRODUCTIE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 10310*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 10399
AFVAL VAN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE VERWERKING VAN NIET-METAALHOUDENDE MINERALEN DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 10407*
NIET ONDER 01 04 07 VALLEND GRIND- EN ROTSAFVAL 10408
ZAND- EN KLEIAFVAL 10409
NIET ONDER 01 04 07 VALLEND STOF- EN POEDERACHTIG AFVAL 10410
NIET ONDER 01 04 07 VALLEND AFVAL VAN DE KALI- EN STEENZOUTVERWERKING 10411
NIET ONDER 01 04 07 EN 01 04 11 VALLENDE SCHILFERS EN ANDER AFVAL VAN HET WASSEN EN SCHOONMAKEN VAN MINERALEN 10412
NIET ONDER 01 04 07 VALLEND AFVAL VAN HET HAKKEN EN ZAGEN VAN STEEN 10413
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 10499
ZOETWATERBOORGRUIS EN -AFVAL 10504
OLIEHOUDEND BOORGRUIS EN -AFVAL 10505*
BOORGRUIS EN ANDER BOORAFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 10506*
NIET ONDER 01 05 05 EN 01 05 06 VALLEND BARIETHOUDEND BOORGRUIS EN -AFVAL 10507
NIET ONDER 01 05 05 EN 01 05 06 VALLEND CHLORIDEHOUDEND BOORGRUIS EN -AFVAL 10508
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 10599
SLIB VAN WASSEN EN SCHOONMAKEN 20101
AFVAL VAN PLANTAARDIGE WEEFSELS 20103
KUNSTSTOFAFVAL (EXCLUSIEF VERPAKKINGEN) 20104
DIERLIJKE FECES, URINE EN MEST (INCLUSIEF GEBRUIKT STRO), AFVALWATER, GESCHEIDEN INGEZAMELD EN ELDERS VERWERKT 20106
AFVAL VAN DE BOSBOUW 20107
AGROCHEMISCH AFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 20108*
NIET ONDER 02 01 08 VALLEND AGROCHEMISCH AFVAL 20109
METAALAFVAL 20110
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 20199
SLIB VAN WASSEN EN SCHOONMAKEN 20201
AFVAL VAN DIERLIJKE WEEFSELS 20203
VOOR CONSUMPTIE OF VERWERKING ONGESCHIKT MATERIAAL 20204
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 20299
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 20301
AFVAL VAN CONSERVEERMIDDELEN 20302
AFVAL VAN OPLOSMIDDELENEXTRACTIE 20303
VOOR CONSUMPTIE OF VERWERKING ONGESCHIKT MATERIAAL 20304
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 20305
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 20399
GROND VAN HET SCHOONMAKEN EN WASSEN VAN BIETEN 20401
AFGEKEURD CALCIUMCARBONAAT (= SCHUIMAARDE) 20402
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 20403
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 20499
VOOR CONSUMPTIE OF VERWERKING ONGESCHIKT MATERIAAL 20501
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 20502
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 20599
VOOR CONSUMPTIE OF VERWERKING ONGESCHIKT MATERIAAL 20601
AFVAL VAN CONSERVEERMIDDELEN 20602
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 20603
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 20699
AFVAL VAN WASSEN, SCHOONMAKEN EN MECHANISCHE BEWERKING VAN DE GRONDSTOFFEN 20701
AFVAL VAN DE DESTILLATIE VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN 20702
AFVAL VAN CHEMISCHE BEHANDELING 20703
VOOR CONSUMPTIE OF VERWERKING ONGESCHIKT MATERIAAL 20704
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 20705
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 20799
SCHORS- EN KURKAFVAL 30101
ZAAGSEL, SCHAAFSEL, SPAANDERS, HOUT, SPAANPLAAT EN FINEER DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 30104*
NIET ONDER 03 01 04 VALLEND ZAAGSEL, SCHAAFSEL, SPAANDERS, HOUT, SPAANPLAAT EN FINEER 30105
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 30199
ANORGANISCHE HOUTVERDUURZAMINGSMIDDELEN 30204*
ANDERE HOUTVERDUURZAMINGSMIDDELEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 30205*
NIET ELDERS GENOEMDE HOUTVERDUURZAMINGSMIDDELEN 30299
SCHORS- EN HOUTAFVAL 30301
„GREEN LIQUOR”-SLIB (AFKOMSTIG VAN DE TERUGWINNING VAN DE KOOKVLOEISTOF) 30302
ONTINKTINGSSLIB VAN PAPIERRECYCLING 30305
MECHANISCH AFGESCHEIDEN REJECTS AFKOMSTIG VAN DE VERPULPING VAN PAPIER- EN KARTONAFVAL 30307
AFVAL VAN HET SCHEIDEN VAN VOOR RECYCLING BESTEMD PAPIER EN KARTON 30308
KALKNEERSLAGAFVAL 30309
ONBRUIKBARE VEZELS EN DOOR MECHANISCHE AFSCHEIDING VERKREGEN VEZEL-, VULSTOF- EN COATINGSLIB 30310
NIET ONDER 03 03 10 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 30311
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 30399
SCHRAAPAFVAL 40101
LOOGAFVAL 40102
ONTVETTINGSAFVAL DAT OPLOSMIDDELEN BEVAT ZONDER VLOEIBARE FASE 40103*
CHROOMHOUDENDE LOOIVLOEISTOF 40104
CHROOMVRIJE LOOIVLOEISTOF 40105
CHROOMHOUDEND SLIB, MET NAME VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 40106
CHROOMVRIJ SLIB, MET NAME VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 40107
CHROOMHOUDEND GELOOID LEERAFVAL (SNIJ-AFVAL, POLIJSTSTOF) 40108
AFVAL VAN BEWERKING EN AFWERKING 40109
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 40199
AFVAL VAN COMPOSIETMATERIALEN (GEÏMPREGNEERDE TEXTIEL, ELASTOMEREN, PLASTOMEREN) 40209
ORGANISCH AFVAL VAN NATUURLIJKE PRODUCTEN (BV. VET EN WAS) 40210
NIET ONDER 04 02 14 VALLEND AFVAL VAN AFWERKING 40215
KLEURSTOFFEN EN PIGMENTEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 40216*
NIET ONDER 04 02 16 VALLENDE KLEURSTOFFEN EN PIGMENTEN 40217
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 40219*
NIET ONDER 04 02 19 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 40220
AFVAL VAN ONVERWERKTE TEXTIELVEZELS 40221
AFVAL VAN VERWERKTE TEXTIELVEZELS 40222
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 40299
ONTZOUTINGSSLIB 50102*
TANKBODEMSLIB 50103*
ZUUR ALKYLSLIB 50104*
OLIEACHTIG SLIB AFKOMSTIG VAN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN INSTALLATIES OF APPARATEN 50106*
ZUURTEER 50107*
OVERIGE TEER 50108*
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 50109*
NIET ONDER 05 01 09 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 50110
AFVAL VAN BRANDSTOFZUIVERING MET BEHULP VAN BASEN 50111*
OLIE DIE ZUREN BEVAT 50112*
KETELVOEDINGWATERSLIB 50113
AFVAL VAN KOELTORENS 50114
AFGEWERKTE BLEEKAARDE 50115*
ZWAVELHOUDEND AFVAL VAN DE ONTZWAVELING VAN PETROLEUM 50116
BITUMEN 50117
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 50199
ZUURTEER 50601*
OVERIGE TEER 50603*
AFVAL VAN KOELTORENS 50604
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 50699
KWIKHOUDEND AFVAL 50701*
ZWAVELHOUDEND AFVAL 50702
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 50799
ZWAVELZUUR EN ZWAVELIGZUUR 60101*
ZOUTZUUR 60102*
WATERSTOFFLUORIDE 60103*
FOSFOR- EN FOSFORIGZUUR 60104*
SALPETER- EN SALPETERIGZUUR 60105*
OVERIGE ZUREN 60106*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 60199
CALCIUMHYDROXIDE 60201*
AMMONIUMHYDROXIDE 60203*
NATRIUM- EN KALIUMHYDROXIDE 60204*
OVERIGE BASEN 60205*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 60299
VASTE ZOUTEN EN OPLOSSINGEN DIE CYANIDE BEVATTEN 60311*
VASTE ZOUTEN EN OPLOSSINGEN DIE ZWARE METALEN BEVATTEN 60313*
NIET ONDER 06 03 11 EN 06 03 13 VALLENDE VASTE ZOUTEN EN OPLOSSINGEN 60314
METAALOXIDEN DIE ZWARE METALEN BEVATTEN 60315*
NIET ONDER 06 03 15 VALLENDE METAALOXIDEN 60316
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 60399
ARSEENHOUDEND AFVAL 60403*
KWIKHOUDEND AFVAL 60404*
AFVAL DAT ANDERE ZWARE METALEN BEVAT 60405*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 60499
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 60502*
NIET ONDER 06 05 02 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 60503
AFVAL DAT GEVAARLIJKE SULFIDEN BEVAT 60602*
NIET ONDER 06 06 02 VALLEND AFVAL DAT SULFIDEN BEVAT 60603
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 60699
ACTIEVE KOOL VAN DE CHLOORBEREIDING 60702*
BARIUMSULFAATSLIB DAT KWIK BEVAT 60703*
OPLOSSINGEN EN ZUREN, BV. CONTACTZUUR 60704*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 60799
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 60899
FOSFORHOUDENDE SLAKKEN 60902
CALCIUMHOUDEND REACTIEAFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT OF DAARMEE IS VERONTREINIGD 60903*
NIET ONDER 06 09 03 VALLEND CALCIUMHOUDEND REACTIEAFVAL 60904
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 60999
AFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 61002*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 61099
CALCIUMHOUDEND REACTIEAFVAL VAN DE PRODUCTIE VAN TITAANDIOXIDE 61101
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 61199
AFGEWERKTE ACTIEVE KOOL (EXCLUSIEF 06 07 02) 61302*
ZWARTSEL (CARBON BLACK) 61303
ROET 61305*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 61399
WATERIGE WASVLOEISTOFFEN EN MOEDERLOGEN 70101*
OVERIGE DESTILLATIERESIDUEN EN REACTIERESIDUEN 70108*
OVERIGE FILTERKOEK EN AFGEWERKTE ABSORBENTIA 70110*
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 70111*
NIET ONDER 07 01 11 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 70112
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 70199
WATERIGE WASVLOEISTOFFEN EN MOEDERLOGEN 70201*
OVERIGE DESTILLATIERESIDUEN EN REACTIERESIDUEN 70208*
OVERIGE FILTERKOEK EN AFGEWERKTE ABSORBENTIA 70210*
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 70211*
NIET ONDER 07 02 11 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 70212
KUNSTSTOFAFVAL 70213
AFVAL VAN ADDITIEVEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 70214*
AFVAL VAN NIET ONDER 07 02 14 BEDOELDE ADDITIEVEN 70215
AFVAL DAT GEVAARLIJKE SILICONEN BEVAT 70216*
AFVAL DAT NIET ONDER 07 02 16 VALLENDE SILICONEN BEVAT 70217
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 70299
WATERIGE WASVLOEISTOFFEN EN MOEDERLOGEN 70301*
OVERIGE DESTILLATIERESIDUEN EN REACTIERESIDUEN 70308*
OVERIGE FILTERKOEK EN AFGEWERKTE ABSORBENTIA 70310*
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 70311*
NIET ONDER 07 03 11 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 70312
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 70399
WATERIGE WASVLOEISTOFFEN EN MOEDERLOGEN 70401*
OVERIGE DESTILLATIERESIDUEN EN REACTIERESIDUEN 70408*
OVERIGE FILTERKOEK EN AFGEWERKTE ABSORBENTIA 70410*
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 70411*
NIET ONDER 07 04 11 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 70412
VASTE AFVALSTOFFEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 70413*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 70499
WATERIGE WASVLOEISTOFFEN EN MOEDERLOGEN 70501*
OVERIGE DESTILLATIERESIDUEN EN REACTIERESIDUEN 70508*
OVERIGE FILTERKOEK EN AFGEWERKTE ABSORBENTIA 70510*
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 70511*
NIET ONDER 07 05 11 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 70512
VASTE AFVALSTOFFEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 70513*
NIET ONDER 07 05 13 VALLENDE VASTE AFVALSTOFFEN 70514
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 70599
WATERIGE WASVLOEISTOFFEN EN MOEDERLOGEN 70601*
OVERIGE DESTILLATIERESIDUEN EN REACTIERESIDUEN 70608*
OVERIGE FILTERKOEK EN AFGEWERKTE ABSORBENTIA 70610*
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 70611*
NIET ONDER 07 06 11 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 70612
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 70699
WATERIGE WASVLOEISTOFFEN EN MOEDERLOGEN 70701*
OVERIGE DESTILLATIERESIDUEN EN REACTIERESIDUEN 70708*
OVERIGE FILTERKOEK EN AFGEWERKTE ABSORBENTIA 70710*
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 70711*
NIET ONDER 07 07 11 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 70712
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 70799
AFVAL VAN VERF EN LAK DAT ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN OF ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 80111*
NIET ONDER 08 01 11 VALLEND AFVAL VAN VERF EN LAK 80112
SLIB VAN VERF OF LAK DAT ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN OF ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 80113*
NIET ONDER 08 01 13 VALLEND SLIB VAN VERF OF LAK 80114
WATERIG SLIB DAT VERF OF LAK MET ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN OF ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 80115*
NIET ONDER 08 01 15 VALLEND WATERIG SLIB DAT VERF OF LAK BEVAT 80116
AFVAL VAN VERF- EN LAKVERWIJDERING DAT ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN OF ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 80117*
NIET ONDER 08 01 17 VALLEND AFVAL VAN VERF- EN LAKVERWIJDERING 80118
WATERIGE SUSPENSIES DIE VERF OF LAK MET ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN OF ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 80119*
NIET ONDER 08 01 19 VALLENDE WATERIGE SUSPENSIES DIE VERF OF LAK BEVATTEN 80120
AFVAL VAN VERF- OF LAKVERWIJDERAAR 80121*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 80199
AFVAL-COATINGPOEDER 80201
WATERIG SLIB DAT KERAMISCH MATERIAAL BEVAT 80202
WATERIGE SUSPENSIES DIE KERAMISCH MATERIAAL BEVATTEN 80203
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 80299
WATERIG SLIB DAT INKT BEVAT 80307
WATERIG VLOEIBAAR AFVAL DAT INKT BEVAT 80308
INKTAFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 80312*
NIET ONDER 08 03 12 VALLEND INKTAFVAL 80313
INKTSLIB DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 80314*
NIET ONDER 08 03 14 VALLEND INKTSLIB 80315
AFVAL VAN ETSOPLOSSINGEN 80316*
TONERAFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 80317*
NIET ONDER 08 03 17 VALLEND TONERAFVAL 80318
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 80399
AFVAL VAN LIJM EN KIT DAT ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN OF ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 80409*
NIET ONDER 08 04 09 VALLEND AFVAL VAN LIJM EN KIT 80410
SLIB VAN LIJM EN KIT DAT ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN OF ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 80411*
NIET ONDER 08 04 11 VALLEND SLIB VAN LIJM EN KIT 80412
WATERIG SLIB DAT LIJM OF KIT MET ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN OF ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 80413*
NIET ONDER 08 04 13 VALLEND WATERIG SLIB DAT LIJM OF KIT BEVAT 80414
WATERIG VLOEIBAAR AFVAL DAT LIJM OF KIT MET ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN OF ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 80415*
NIET ONDER 08 04 15 VALLEND WATERIG VLOEIBAAR AFVAL DAT LIJM OF KIT BEVAT 80416
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 80499
ISOCYANAATAFVAL 80501*
ONTWIKKELVLOEISTOF EN ACTIVATOROPLOSSING OP BASIS VAN WATER 90101*
ONTWIKKELVLOEISTOF VOOR OFFSETPLATEN OP BASIS VAN WATER 90102*
ONTWIKKELVLOEISTOF OP BASIS VAN OPLOSMIDDELEN 90103*
FIXEERVLOEISTOF 90104*
BLEEK- EN BLEEKFIXEERVLOEISTOF 90105*
ZILVERHOUDEND AFVAL VAN TER PLAATSE BEHANDELD FOTOGRAFISCH AFVAL 90106*
FOTOGRAFISCHE FILM EN PAPIER DIE ZILVER OF ZILVERVERBINDINGEN BEVATTEN 90107
FOTOGRAFISCHE FILM EN PAPIER ZONDER ZILVER OF ZILVERVERBINDINGEN 90108
WEGWERPCAMERA'S ZONDER BATTERIJEN 90110
WEGWERPCAMERA'S MET ONDER 16 06 01, 16 06 02 OF 16 06 03 VERMELDE BATTERIJEN 90111*
NIET ONDER 09 01 11 VALLENDE WEGWERPCAMERA'S MET BATTERIJEN 90112
NIET ONDER 09 01 06 VALLEND WATERIG VLOEIBAAR AFVAL VAN TER PLAATSE UITGEVOERDE TERUGWINNING VAN ZILVER 90113*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 90199
BODEMAS, SLAKKEN EN KETELSTOF (EXCLUSIEF HET ONDER 10 01 04 VALLENDE KETELSTOF) 100101
KOOLVLIEGAS 100102
VLIEGAS VAN TURF EN ONBEHANDELD HOUT 100103
OLIEVLIEGAS AND -KETELSTOF 100104*
CALCIUMHOUDEND REACTIEAFVAL VAN ROOKGASONTZWAVELING IN VASTE VORM 100105
CALCIUMHOUDEND REACTIEAFVAL VAN ROOKGASONTZWAVELING IN SLIBVORM 100107
ZWAVELZUUR 100109*
VLIEGAS VAN ALS BRANDSTOF GEBRUIKTE GEËMULGEERDE KOOLWATERSTOFFEN 100113*
BIJ MEEVERBRANDEN VRIJKOMENDE BODEMAS, SLAKKEN EN KETELSTOF DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 100114*
NIET ONDER 10 01 14 VALLENDE BIJ MEEVERBRANDEN VRIJKOMENDE BODEMAS, SLAKKEN EN KETELSTOF 100115
BIJ MEEVERBRANDEN VRIJKOMENDE VLIEGAS DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100116*
NIET ONDER 10 01 16 VALLENDE BIJ MEEVERBRANDEN VRIJKOMENDE VLIEGAS 100117
AFVAL VAN GASREINIGING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100118*
NIET ONDER 10 01 05, 10 01 07 EN 10 01 18 VALLEND AFVAL VAN GASREINIGING 100119
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100120*
NIET ONDER 10 01 20 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 100121
WATERIG SLIB VAN KETELREINIGING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100122*
NIET ONDER 10 01 22 VALLEND WATERIG SLIB VAN KETELREINIGING 100123
WERVELBEDZAND 100124
AFVAL VAN DE OPSLAG EN TOEBEREIDING VAN BRANDSTOF VOOR KOLENGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALES 100125
AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100126
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 100199
AFVAL VAN DE VERWERKING VAN SLAKKEN 100201
ONVERWERKTE SLAKKEN 100202
VAST AFVAL VAN GASREINIGING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100207*
NIET ONDER 10 02 07 VALLEND VAST AFVAL VAN GASREINIGING 100208
WALSHUID 100210
OLIEHOUDEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100211*
NIET ONDER 10 02 11 VALLEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100212
SLIB EN FILTERKOEK VAN GASREINIGING DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 100213*
NIET ONDER 10 02 13 VALLENDE SLIB EN FILTERKOEK VAN GASREINIGING 100214
OVERIG(E) SLIB EN FILTERKOEK 100215
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 100299
ANODEAFVAL 100302
SLAKKEN VAN PRIMAIRE PRODUCTIE 100304*
ALUMINIUMOXIDEAFVAL 100305
ZOUTSLAKKEN VAN SECUNDAIRE PRODUCTIE 100308*
BLACK DROSSES VAN SECUNDAIRE PRODUCTIE 100309*
NIET ONDER 10 03 15 VALLENDE SKIMMINGS 100316
NIET ONDER 10 03 17 VALLEND KOOLSTOFHOUDEND AFVAL VAN DE ANODEFABRICAGE 100318
ROOKGASSTOF DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100319*
NIET ONDER 10 03 19 VALLEND ROOKGASSTOF 100320
OVERIGE DEELTJES EN STOF (INCLUSIEF KOGELMOLENSTOF) DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 100321*
OVERIGE, NIET ONDER 10 03 21 VALLENDE DEELTJES EN STOF (INCLUSIEF KOGELMOLENSTOF) 100322
VAST AFVAL VAN GASREINIGING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100323*
NIET ONDER 10 03 23 VALLEND VAST AFVAL VAN GASREINIGING 100324
BIJ GASREINIGING VRIJKOMENDE SLIB EN FILTERKOEK DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 100325*
NIET ONDER 10 03 25 VALLENDE BIJ GASREINIGING VERKREGEN SLIB EN FILTERKOEK 100326
OLIEHOUDEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100327*
NIET ONDER 10 03 27 VALLEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100328
AFVAL VAN DE BEHANDELING VAN ZOUTSLAKKEN EN BLACK DROSSES DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100329*
NIET ONDER 10 03 29 VALLEND AFVAL VAN DE BEHANDELING VAN ZOUTSLAKKEN EN BLACK DROSSES 100330
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 100399
SLAKKEN VAN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE PRODUCTIE 100401*
CALCIUMARSENAAT 100403*
ROOKGASSTOF 100404*
OVERIGE DEELTJES EN STOF 100405*
VAST AFVAL VAN GASREINIGING 100406*
SLIB EN FILTERKOEK VAN GASREINIGING 100407*
OLIEHOUDEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100409*
NIET ONDER 10 04 09 VALLEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100410
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 100499
SLAKKEN VAN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE PRODUCTIE 100501
ROOKGASSTOF 100503*
OVERIGE DEELTJES EN STOF 100504
VAST AFVAL VAN GASREINIGING 100505*
SLIB EN FILTERKOEK VAN GASREINIGING 100506*
OLIEHOUDEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100508*
NIET ONDER 10 05 08 VALLEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100509
NIET ONDER 10 05 10 VALLENDE DROSS EN SKIMMINGS 100511
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 100599
SLAKKEN VAN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE PRODUCTIE 100601
DROSS EN SKIMMINGS VAN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE PRODUCTIE 100602
ROOKGASSTOF 100603*
OVERIGE DEELTJES EN STOF 100604
VAST AFVAL VAN GASREINIGING 100606*
SLIB EN FILTERKOEK VAN GASREINIGING 100607*
OLIEHOUDEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100609*
NIET ONDER 10 06 09 VALLEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100610
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 100699
SLAKKEN VAN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE PRODUCTIE 100701
DROSS EN SKIMMINGS VAN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE PRODUCTIE 100702
VAST AFVAL VAN GASREINIGING 100703
OVERIGE DEELTJES EN STOF 100704
SLIB EN FILTERKOEK VAN GASREINIGING 100705
OLIEHOUDEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100707*
NIET ONDER 10 07 07 VALLEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100708
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 100799
DEELTJES EN STOF 100804
ZOUTSLAKKEN VAN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE PRODUCTIE 100808*
OVERIGE SLAKKEN 100809
NIET ONDER 10 08 10 VALLENDE DROSS EN SKIMMINGS 100811
NIET ONDER 10 08 12 VALLEND KOOLSTOFHOUDEND AFVAL VAN DE ANODEFABRICAGE 100813
ANODEAFVAL 100814
ROOKGASSTOF DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100815*
NIET ONDER 10 08 15 VALLEND ROOKGASSTOF 100816
SLIB EN FILTERKOEK VAN ROOKGASREINIGING DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 100817*
NIET ONDER 10 08 17 VALLENDE SLIB EN FILTERKOEK VAN ROOKGASREINIGING 100818
OLIEHOUDEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100819*
NIET ONDER 10 08 19 VALLEND AFVAL VAN KOELWATERZUIVERING 100820
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 100899
OVENSLAK 100903
GIETKERNEN EN -VORMEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN EN NIET VOOR GIETEN ZIJN GEBRUIKT 100905*
NIET ONDER 10 09 05 VALLENDE GIETKERNEN EN -VORMEN DIE NIET VOOR GIETEN ZIJN GEBRUIKT 100906
GIETKERNEN EN -VORMEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN EN VOOR GIETEN ZIJN GEBRUIKT 100907*
NIET ONDER 10 09 07 VALLENDE GIETKERNEN EN -VORMEN DIE VOOR GIETEN ZIJN GEBRUIKT 100908
ROOKGASSTOF DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100909*
NIET ONDER 10 09 09 VALLEND ROOKGASSTOF 100910
ANDERE DEELTJES DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 100911*
NIET ONDER 10 09 11 VALLENDE DEELTJES 100912
BINDMIDDELAFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100913*
NIET ONDER 10 09 13 VALLEND BINDMIDDELAFVAL 100914
AFVAL VAN SCHEURINDICATORSTOFFEN DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 100915*
NIET ONDER 10 09 15 VALLEND AFVAL VAN SCHEURINDICATORSTOFFEN 100916
KAMERS VERBONDEN MET BENTONIET DIE GEEN ORGANISCHE BINDMIDDELEN BEVATTEN OF HEBBEN BEVAT 100998
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 100999
OVENSLAK 101003
GIETKERNEN EN -VORMEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN EN NIET VOOR GIETEN ZIJN GEBRUIKT 101005*
NIET ONDER 10 10 05 VALLENDE GIETKERNEN EN -VORMEN DIE NIET VOOR GIETEN ZIJN GEBRUIKT 101006
GIETKERNEN EN -VORMEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN EN VOOR GIETEN ZIJN GEBRUIKT 101007*
NIET ONDER 10 10 07 VALLENDE GIETKERNEN EN -VORMEN DIE VOOR GIETEN ZIJN GEBRUIKT 101008
ROOKGASSTOF DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 101009*
NIET ONDER 10 10 09 VALLEND ROOKGASSTOF 101010
ANDERE DEELTJES DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 101011*
NIET ONDER 10 10 11 VALLENDE DEELTJES 101012
BINDMIDDELAFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 101013*
NIET ONDER 10 10 13 VALLEND BINDMIDDELAFVAL 101014
AFVAL VAN SCHEURINDICATORSTOFFEN DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 101015*
NIET ONDER 10 10 15 VALLEND AFVAL VAN SCHEURINDICATORSTOFFEN 101016
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 101099
AFVAL VAN GLASVEZELMATERIAAL 101103
DEELTJES EN STOF 101105
AFVAL VAN HET MENGSEL VÓÓR THERMISCHE VERWERKING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 101109*
NIET ONDER 10 11 09 VALLEND AFVAL VAN HET MENGSEL VÓÓR THERMISCHE VERWERKING 101110
GLASAFVAL IN DE VORM VAN KLEINE GLASDEELTJES EN GLASPOEDER DIE ZWARE METALEN BEVATTEN (BV. VAN KATHODESTRAALBUIZEN) 101111*
NIET ONDER 10 11 11 VALLEND GLASAFVAL 101112
SLIB VAN HET POLIJSTEN EN SLIJPEN VAN GLAS DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 101113*
NIET ONDER 10 11 13 VALLEND SLIB VAN HET POLIJSTEN EN SLIJPEN VAN GLAS 101114
VAST AFVAL VAN ROOKGASREINIGING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 101115*
NIET ONDER 10 11 15 VALLEND VAST AFVAL VAN ROOKGASREINIGING 101116
SLIB EN FILTERKOEK VAN ROOKGASREINIGING DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 101117*
NIET ONDER 10 11 17 VALLENDE SLIB EN FILTERKOEK VAN ROOKGASREINIGING 101118
VAST AFVAL VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 101119*
NIET ONDER 10 11 19 VALLEND VAST AFVAL VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 101120
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 101199
AFVAL VAN HET MENGSEL VÓÓR THERMISCHE VERWERKING 101201
DEELTJES EN STOF 101203
SLIB EN FILTERKOEK VAN GASREINIGING 101205
AFGEDANKTE VORMEN 101206
AFVAL VAN KERAMISCHE PRODUCTEN, STENEN, TEGELS EN BOUWMATERIALEN (NA THERMISCHE VERWERKING) 101208
VAST AFVAL VAN GASREINIGING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 101209*
NIET ONDER 10 12 09 VALLEND VAST AFVAL VAN GASREINIGING 101210
GLAZUURAFVAL DAT ZWARE METALEN BEVAT 101211*
NIET ONDER 10 12 11 VALLEND GLAZUURAFVAL 101212
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 101213
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 101299
AFVAL VAN HET MENGSEL VOOR THERMISCHE VERWERKING 101301
AFVAL VAN HET BRANDEN EN BLUSSEN VAN KALK 101304
DEELTJES EN STOF (EXCLUSIEF 10 13 12 EN 10 13 13) 101306
SLIB EN FILTERKOEK VAN GASREINIGING 101307
NIET ONDER 10 13 09 VALLEND AFVAL VAN DE FABRICAGE VAN ASBESTCEMENT 101310
NIET ONDER 10 13 09 EN 10 13 10 VALLEND AFVAL VAN CEMENTHOUDENDE COMPOSIETMATERIALEN 101311
VAST AFVAL VAN GASREINIGING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 101312*
NIET ONDER 10 13 12 VALLEND VAST AFVAL VAN GASREINIGING 101313
BETONAFVAL EN BETONSLIB 101314
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 101399
AFVAL VAN GASREINIGING DAT KWIK BEVAT 101401*
BEITSZUREN 110105*
NIET ELDERS GENOEMDE ZUREN 110106*
BASEN GEBRUIKT VOOR BEITSEN 110107*
SLIB VAN FOSFAATBEHANDELING 110108*
SLIB EN FILTERKOEK DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 110109*
NIET ONDER 11 01 09 VALLENDE SLIB EN FILTERKOEK 110110
WATERIGE SPOELVLOEISTOFFEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 110111*
NIET ONDER 11 01 11 VALLENDE WATERIGE SPOELVLOEISTOFFEN 110112
AFVAL VAN ONTVETTING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 110113*
NIET ONDER 11 01 13 VALLEND AFVAL VAN ONTVETTING 110114
ELUAAT EN SLIB VAN MEMBRAANSYSTEMEN OF IONENWISSELAARS DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 110115*
VERZADIGDE OF AFGEWERKTE IONENWISSELAARHARSEN 110116*
OVERIG AFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 110198*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 110199
SLIB VAN DE ZINK-HYDROMETALLURGIE (INCLUSIEF JAROSIET EN GOETHIET) 110202*
AFVAL VAN DE PRODUCTIE VAN ANODEN VOOR WATERIGE ELEKTROLYSEPROCESSEN 110203
AFVAL VAN KOPERHYDROMETALLURGISCHE PROCESSEN DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 110205*
NIET ONDER 11 02 05 VALLEND AFVAL VAN KOPERHYDROMETALLURGISCHE PROCESSEN 110206
OVERIG AFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 110207*
MANGAANERTS GANGGEVORMD UIT DE PRODUCTIE VAN MANGAANZOUTEN EN -OXIDEN 110298
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 110299
CYANIDEHOUDEND AFVAL 110301*
OVERIG AFVAL 110302*
HARDZINK 110501
ZINKAS 110502
VAST AFVAL VAN GASREINIGING 110503*
FLUXBAD AFVAL 110504*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 110599
FERROMETAALVIJLSEL EN -KRULLEN 120101
FERROMETAALSTOF EN -DEELTJES 120102
NON-FERROMETAALVIJLSEL EN -KRULLEN 120103
NON-FERROMETAALSTOF EN -DEELTJES 120104
KUNSTSTOFSCHAAFSEL EN -KRULLEN 120105
HALOGEENVRIJE EMULSIES EN OPLOSSINGEN VOOR MACHINALE BEWERKING 120109*
AFGEWERKTE WASSEN EN VETTEN 120112*
LASAFVAL 120113
SLIB VAN MACHINALE BEWERKING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 120114*
NIET ONDER 12 01 14 VALLEND SLIB VAN MACHINALE BEWERKING 120115
AFVAL VAN GRITSTRALEN DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 120116*
NIET ONDER 12 01 16 VALLEND AFVAL VAN GRITSTRALEN 120117
OLIEHOUDEND METAALSLIB (SLIB VAN SLIJPEN, WETTEN EN LEPPEN) 120118*
BIOLOGISCH GEMAKKELIJK AFBREEKBARE MACHINEOLIE 120119*
AFGEWERKT SLIJPGEREEDSCHAP EN SLIJPMATERIAAL DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 120120*
NIET ONDER 12 01 20 VALLEND AFGEWERKT SLIJPGEREEDSCHAP EN SLIJPMATERIAAL 120121
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 120199
WATERIGE WASVLOEISTOFFEN 120301*
AFVAL VAN STOOMONTVETTING 120302*
NIET-GECHLOREERDE EMULSIES 130105*
VASTE STOFFEN UIT ZANDVANGERS EN OLIE/WATERSCHEIDERS 130501*
SLIB UIT OLIE/WATERSCHEIDERS 130502*
OPVANGERSLIB 130503*
MET OLIE VERONTREINIGD WATER UIT OLIE/WATERSCHEIDERS 130507*
AFVALMENGSELS UIT ZANDVANGERS EN OLIE/WATERSCHEIDERS 130508*
ONTZOUTINGSSLIB EN -EMULSIES 130801*
OVERIGE EMULSIES 130802*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 130899*
SLIB OF VAST AFVAL DAT ANDERE OPLOSMIDDELEN BEVAT 140605*
PAPIEREN EN KARTONNEN VERPAKKING 150101
KUNSTSTOFVERPAKKING 150102
HOUTEN VERPAKKING 150103
METALEN VERPAKKING 150104
COMPOSIETVERPAKKING 150105
GEMENGDE VERPAKKING 150106
GLAZEN VERPAKKING 150107
TEXTIELEN VERPAKKING 150109
VERPAKKING DIE RESTEN VAN GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT OF DAARMEE IS VERONTREINIGD 150110*
METALEN VERPAKKING DIE EEN GEVAARLIJK VASTE POREUZE MATRIX (BV. ASBEST) BEVAT, INCLUSIEF LEGE DRUKHOUDERS 150111*
VERPAKKINGEN DIE FYTOSANITAIRE PRODUCTEN VAN KLASSE C BEVATTEN OF HEBBEN BEVAT 150197
ABSORBENTIA, FILTERMATERIAAL (INCLUSIEF NIET ELDERS GENOEMDE OLIEFILTERS), POETSDOEKEN EN BESCHERMENDE KLEDING DIE MET GEVAARLIJKE STOFFEN ZIJN VERONTREINIGD 150202*
NIET ONDER 15 02 02 VALLENDE ABSORBENTIA, FILTERMATERIAAL, POETSDOEKEN EN BESCHERMENDE KLEDING 150203
AFGEDANKTE BANDEN 160103
ONDERDELEN DIE KWIK BEVATTEN 160108*
ANTIVRIESVLOEISTOFFEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 160114*
NIET ONDER 16 01 14 VALLENDE ANTIVRIESVLOEISTOFFEN 160115
FERROMETALEN 160117
NON-FERROMETALEN 160118
KUNSTSTOFFEN 160119
GLAS 160120
NIET ONDER 16 01 07 TOT EN MET 16 01 11 ALSMEDE 16 01 13 EN 16 01 14 VALLENDE GEVAARLIJKE ONDERDELEN 160121*
NIET ELDERS GENOEMDE ONDERDELEN 160122
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 160199
NIET ONDER 16 02 09 TOT EN MET 16 02 12 VALLENDE AFGEDANKTE APPARATUUR DIE GEVAARLIJKE ONDERDELEN (1) BEVAT 160213*
NIET ONDER 16 02 09 TOT EN MET 16 02 13 VALLENDE AFGEDANKTE APPARATUUR 160214
UIT AFGEDANKTE APPARATUUR VERWIJDERDE GEVAARLIJKE ONDERDELEN 160215*
NIET ONDER 16 02 15 VALLENDE UIT AFGEDANKTE APPARATUUR VERWIJDERDE ONDERDELEN 160216
ANORGANISCH AFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 160303*
NIET ONDER 16 03 03 VALLEND ANORGANISCH AFVAL 160304
ORGANISCH AFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 160305*
NIET ONDER 16 03 05 VALLEND ORGANISCH AFVAL 160306
GASSEN IN DRUKHOUDERS (INCLUSIEF HALONEN) DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 160504*
NIET ONDER 16 05 04 VALLENDE GASSEN IN DRUKHOUDERS 160505
LABCHEMICALIËN DIE UIT GEVAARLIJKE STOFFEN BESTAAN OF DEZE BEVATTEN, INCLUSIEF MENGSELS VAN LABCHEMICALIËN 160506*
AFGEDANKTE ANORGANISCHE CHEMICALIËN DIE UIT GEVAARLIJKE STOFFEN BESTAAN OF DEZE BEVATTEN 160507*
AFGEDANKTE ORGANISCHE CHEMICALIËN DIE UIT GEVAARLIJKE STOFFEN BESTAAN OF DEZE BEVATTEN 160508*
NIET ONDER 16 05 06, 16 05 07 OF 16 05 08 VALLENDE AFGEDANKTE CHEMICALIËN 160509
LOODACCU'S 160601*
NICD-BATTERIJEN 160602*
KWIKHOUDENDE BATTERIJEN 160603*
ALKALIBATTERIJEN (EXCLUSIEF 16 06 03) 160604
OVERIGE BATTERIJEN EN ACCU'S 160605
GESCHEIDEN INGEZAMELDE ELEKTROLYT UIT BATTERIJEN EN ACCU'S 160606*
AFVAL DAT OLIE BEVAT 160708*
AFVAL DAT ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 160709*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 160799
AFGEWERKTE KATALYSATOREN DIE GOUD, ZILVER, RHENIUM, RHODIUM, PALLADIUM, IRIDIUM OF PLATINA BEVATTEN (EXCLUSIEF 16 08 07) 160801
AFGEWERKTE KATALYSATOREN DIE GEVAARLIJKE OVERGANGSMETALEN OF GEVAARLIJKE VERBINDINGEN VAN OVERGANGSMETALEN BEVATTEN 160802*
NIET ELDERS GENOEMDE AFGEWERKTE KATALYSATOREN DIE OVERGANGSMETALEN OF VERBINDINGEN VAN OVERGANGSMETALEN BEVATTEN 160803
AFGEWERKTE KATALYSATOREN VOOR WERVELBEDKRAKERS (EXCLUSIEF 16 08 07) 160804
AFGEWERKTE KATALYSATOREN DIE FOSFORZUUR BEVATTEN 160805*
AFGEWERKTE VLOEISTOFFEN DIE ALS KATALYSATOR ZIJN GEBRUIKT 160806*
AFGEWERKTE KATALYSATOREN DIE MET GEVAARLIJKE STOFFEN ZIJN VERONTREINIGD 160807*
PERMANGANATEN, BV. KALIUMPERMANGANAAT 160901*
CHROMATEN, BV. KALIUMCHROMAAT, KALIUM- OF NATRIUMDICHROMAAT 160902*
PEROXIDEN, BV. WATERSTOFPEROXIDE 160903*
NIET ELDERS GENOEMDE OXIDERENDE STOFFEN 160904*
WATERIG VLOEIBAAR AFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 161001*
NIET ONDER 16 10 01 VALLEND WATERIG VLOEIBAAR AFVAL 161002
WATERIGE CONCENTRATEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 161003*
NIET ONDER 16 10 03 VALLENDE WATERIGE CONCENTRATEN 161004
KOOLSTOFHOUDEND OVENPUIN VAN METALLURGISCHE PROCESSEN DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 161101*
NIET ONDER 16 11 01 VALLEND KOOLSTOFHOUDEND OVENPUIN VAN METALLURGISCHE PROCESSEN 161102
OVERIG OVENPUIN VAN METALLURGISCHE PROCESSEN DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 161103*
OVERIG, NIET ONDER 16 11 03 VALLEND OVENPUIN VAN METALLURGISCHE PROCESSEN 161104
OVENPUIN VAN NIET-METALLURGISCHE PROCESSEN DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 161105*
NIET ONDER 16 11 05 VALLEND OVENPUIN VAN NIET-METALLURGISCHE PROCESSEN 161106
BETON 170101
STENEN 170102
TEGELS EN KERAMISCHE PRODUCTEN 170103
MENGSELS VAN BETON, STENEN, TEGELS OF KERAMISCHE PRODUCTEN, OF AFZONDERLIJKE FRACTIES DAARVAN, DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 170106*
NIET ONDER 17 01 06 VALLENDE MENGSELS VAN BETON, STENEN, TEGELS OF KERAMISCHE PRODUCTEN 170107
HOUT 170201
GLAS 170202
KUNSTSTOF 170203
GLAS, KUNSTSTOF EN HOUT DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN OF DAARMEE VERONTREINIGD ZIJN 170204*
BITUMINEUZE MENGSELS DIE KOOLTEER BEVATTEN 170301*
NIET ONDER 17 03 01 VALLENDE BITUMINEUZE MENGSELS 170302
KOOLTEER EN MET TEER BEHANDELDE PRODUCTEN 170303*
KOPER, BRONS EN MESSING 170401
ALUMINIUM 170402
LOOD 170403
ZINK 170404
IJZER EN STAAL 170405
TIN 170406
GEMENGDE METALEN 170407
METAALAFVAL DAT MET GEVAARLIJKE STOFFEN IS VERONTREINIGD 170409*
KABELS DIE OLIE, KOOLTEER OF ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 170410*
NIET ONDER 17 04 10 VALLENDE KABELS 170411
GROND EN STENEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 170503*
NIET ONDER 17 05 03 VALLENDE GROND EN STENEN 170504
BAGGERSPECIE DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 170505*
NIET ONDER 17 05 05 VALLENDE BAGGERSPECIE 170506
SPOORWEGBALLAST DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 170507*
NIET ONDER 17 05 07 VALLENDE SPOORWEGBALLAST 170508
OVERIG ISOLATIEMATERIAAL DAT UIT GEVAARLIJKE STOFFEN BESTAAT OF DERGELIJKE STOFFEN BEVAT 170603*
NIET ONDER 17 06 01 EN 17 06 03 VALLEND ISOLATIEMATERIAAL 170604
SLOOP AFVAL : WOON-, SERVICE- OF SOORTGELIJKE GEBOUWEN NIET VERMENGD MET PUTRESBARE OF BRANDBARE MATERIALEN 170795
GIPSHOUDEND BOUWMATERIAAL DAT MET GEVAARLIJKE STOFFEN IS VERONTREINIGD 170801*
NIET ONDER 17 08 01 VALLEND GIPSHOUDEND BOUWMATERIAAL 170802
BOUW- EN SLOOPAFVAL DAT KWIK BEVAT 170901*
OVERIG BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF GEMENGD AFVAL) DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 170903*
NIET ONDER 17 09 01, 17 09 02 EN 17 09 03 VALLEND GEMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL 170904
CHEMICALIËN DIE UIT GEVAARLIJKE STOFFEN BESTAAN OF DEZE BEVATTEN 180106*
NIET ONDER 18 01 06 VALLENDE CHEMICALIËN 180107
AMALGAAMAFVAL UIT DE TANDHEELKUNDE 180110*
CHEMICALIËN DIE UIT GEVAARLIJKE STOFFEN BESTAAN OF DEZE BEVATTEN 180205*
NIET ONDER 18 02 05 VALLENDE CHEMICALIËN 180206
UIT BODEMAS VERWIJDERDE FERROMATERIALEN 190102
FILTERKOEK VAN GASREINIGING 190105*
WATERIG VLOEIBAAR AFVAL VAN GASREINIGING EN ANDER WATERIG VLOEIBAAR AFVAL 190106*
VAST AFVAL VAN GASREINIGING 190107*
AFGEWERKTE ACTIEVE KOOL VAN ROOKGASREINIGING 190110*
BODEMAS EN SLAKKEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 190111*
NIET ONDER 19 01 11 VALLENDE BODEMAS EN SLAKKEN 190112
VLIEGAS DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 190113*
NIET ONDER 19 01 13 VALLENDE VLIEGAS 190114
KETELAS DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 190115*
NIET ONDER 19 01 15 VALLENDE KETELAS 190116
AFVAL VAN PYROLYSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 190117*
NIET ONDER 19 01 17 VALLEND AFVAL VAN PYROLYSE 190118
WERVELBEDZAND 190119
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 190199
VOORGEMENGD AFVAL DAT UITSLUITEND BESTAAT UIT NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 190203
VOORGEMENGD AFVAL DAT TEN MINSTE ÉÉN GEVAARLIJKE AFVALSTOF BEVAT 190204*
SLIB VAN FYSISCH-CHEMISCHE BEHANDELING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 190205*
NIET ONDER 19 02 05 VALLEND SLIB VAN FYSISCH-CHEMISCHE BEHANDELING 190206
VLOEIBAAR BRANDBAAR AFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 190208*
VAST BRANDBAAR AFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 190209*
NIET ONDER 19 02 08 EN 19 02 09 VALLEND BRANDBAAR AFVAL 190210
OVERIG AFVAL DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 190211*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 190299
NIET ONDER 19 03 08 VALLEND ALS GEVAARLIJK INGEDEELD, GEDEELTELIJK GESTABILISEERD AFVAL 190304*
NIET ONDER 19 03 04 VALLEND GESTABILISEERD AFVAL 190305
ALS GEVAARLIJK INGEDEELD AFVAL DAT VERHARD IS 190306*
NIET ONDER 19 03 06 VALLEND VERHARD AFVAL 190307
VERGLAASD AFVAL 190401
VLIEGAS EN ANDER ROOKGASREINIGINGSAFVAL 190402*
WATERIG VLOEIBAAR AFVAL VAN HET ONTLATEN VAN VERGLAASD AFVAL 190404
NIET-GECOMPOSTEERDE FRACTIE VAN HUISHOUDELIJK EN SOORTGELIJK AFVAL 190501
NIET-GECOMPOSTEERDE FRACTIE VAN DIERLIJK EN PLANTAARDIG AFVAL 190502
AFGEKEURDE COMPOST 190503
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 190599
VLOEISTOF VERKREGEN BIJ DE ANAEROBE BEHANDELING VAN STEDELIJK AFVAL 190603
DIGESTAAT VAN DE ANAEROBE BEHANDELING VAN STEDELIJK AFVAL 190604
VLOEISTOF VERKREGEN BIJ DE ANAEROBE BEHANDELING VAN DIERLIJK EN PLANTAARDIG AFVAL 190605
DIGESTAAT VAN DE ANAEROBE BEHANDELING VAN DIERLIJK EN PLANTAARDIG AFVAL 190606
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 190699
PERCOLATIEWATER VAN STORTPLAATSEN DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 190702*
NIET ONDER 19 07 02 VALLEND PERCOLATIEWATER VAN STORTPLAATSEN 190703
ROOSTERGOED 190801
AFVAL VAN ZANDVANG 190802
SLIB VAN DE BEHANDELING VAN STEDELIJK AFVALWATER 190805
VERZADIGDE OF AFGEWERKTE IONENWISSELAARHARSEN 190806*
OPLOSSINGEN EN SLIB VAN DE REGENERATIE VAN IONENWISSELAARS 190807*
AFVAL VAN MEMBRAANSYSTEMEN DAT ZWARE METALEN BEVAT 190808*
VET- EN OLIEMENGSELS UIT OLIE/WATERSCHEIDERS DIE UITSLUITEND SPIJSOLIE EN -VETTEN BEVATTEN 190809
NIET ONDER 19 08 09 VALLENDE VET- EN OLIEMENGSELS UIT OLIE/WATERSCHEIDERS 190810*
SLIB VAN DE BIOLOGISCHE ZUIVERING VAN INDUSTRIEEL AFVALWATER DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 190811*
NIET ONDER 19 08 11 VALLEND SLIB VAN DE BIOLOGISCHE ZUIVERING VAN INDUSTRIEEL AFVALWATER 190812
SLIB VAN ANDERE BEHANDELINGEN VAN INDUSTRIEEL AFVALWATER DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 190813*
NIET ONDER 19 08 13 VALLEND SLIB VAN ANDERE BEHANDELINGEN VAN INDUSTRIEEL AFVALWATER 190814
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 190899
VAST AFVAL VAN PRIMAIRE FILTRATIE EN ROOSTERGOED 190901
WATERZUIVERINGSSLIB 190902
ONTHARDINGSSLIB 190903
AFGEWERKTE ACTIEVE KOOL 190904
VERZADIGDE OF AFGEWERKTE IONENWISSELAARHARSEN 190905
OPLOSSINGEN EN SLIB VAN DE REGENERATIE VAN IONENWISSELAARS 190906
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 190999
IJZER- EN STAALAFVAL 191001
NON-FERROAFVAL 191002
LICHTE FRACTIE EN STOF DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 191003*
NIET ONDER 19 10 03 VALLENDE LICHTE FRACTIES EN STOF 191004
ANDERE FRACTIES DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 191005*
ANDERE, NIET ONDER 19 10 05 VALLENDE FRACTIES 191006
AFGEWERKTE BLEEKAARDE 191101*
ZUURTEER 191102*
WATERIG VLOEIBAAR AFVAL 191103*
AFVAL VAN BRANDSTOFZUIVERING MET BEHULP VAN BASEN 191104*
SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 191105*
NIET ONDER 19 11 05 VALLEND SLIB VAN AFVALWATERBEHANDELING TER PLAATSE 191106
AFVAL VAN ROOKGASREINIGING 191107*
NIET ELDERS GENOEMD AFVAL 191199
PAPIER EN KARTON 191201
FERROMETALEN 191202
NON-FERROMETALEN 191203
KUNSTSTOFFEN EN RUBBER 191204
GLAS 191205
HOUT DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 191206*
NIET ONDER 19 12 06 VALLEND HOUT 191207
TEXTIEL 191208
MINERALE STOFFEN (BIJVOORBEELD ZAND, STEEN) 191209
BRANDBAAR AFVAL (RDF) 191210
OVERIG AFVAL (INCLUSIEF MENGSELS VAN MATERIALEN) VAN MECHANISCHE AFVALVERWERKING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 191211*
OVERIG, NIET ONDER 19 12 11 VALLEND AFVAL (INCLUSIEF MENGSELS VAN MATERIALEN) VAN MECHANISCHE AFVALVERWERKING 191212
VAST AFVAL VAN BODEMSANERING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 191301*
NIET ONDER 19 13 01 VALLEND VAST AFVAL VAN BODEMSANERING 191302
SLIB VAN BODEMSANERING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 191303*
NIET ONDER 19 13 03 VALLEND SLIB VAN BODEMSANERING 191304
SLIB VAN GRONDWATERSANERING DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 191305*
NIET ONDER 19 13 05 VALLEND SLIB VAN GRONDWATERSANERING 191306
WATERIG VLOEIBAAR AFVAL EN WATERIGE CONCENTRATEN VAN GRONDWATERSANERING DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 191307*
NIET ONDER 19 13 07 VALLEND WATERIG VLOEIBAAR AFVAL EN WATERIGE CONCENTRATEN VAN GRONDWATERSANERING 191308
PAPIER EN KARTON 200101
GLAS 200102
BIOLOGISCH AFBREEKBAAR KEUKEN- EN KANTINEAFVAL 200108
KLEDING 200110
TEXTIEL 200111
OPLOSMIDDELEN 200113*
ZUREN 200114*
BASISCH AFVAL 200115*
FOTOCHEMICALIËN 200117*
TL-BUIZEN EN ANDER KWIKHOUDEND AFVAL 200121*
SPIJSOLIE EN -VETTEN 200125
VERF, INKT, LIJM EN HARS DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 200127*
NIET ONDER 20 01 27 VALLENDE VERF, INKT, LIJM EN HARS 200128
DETERGENTEN DIE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN 200129*
NIET ONDER 20 01 29 VALLENDE DETERGENTEN 200130
ONDER 16 06 01, 16 06 02 OF 16 06 03 VERMELDE BATTERIJEN EN ACCU'S ALSMEDE ONGESORTEERDE MENGSELS VAN BATTERIJEN EN ACCU'S DIE DERGELIJKE BATTERIJEN EN ACCU'S BEVATTEN 200133*
NIET ONDER 20 01 33 VALLENDE BATTERIJEN EN ACCU'S 200134
NIET ONDER 20 01 21 EN 20 01 23 VALLENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR DIE GEVAARLIJKE ONDERDELEN (1) BEVAT 200135*
NIET ONDER 20 01 21, 20 01 23 EN 20 01 35 VALLENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 200136
HOUT DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT 200137*
NIET ONDER 20 01 37 VALLEND HOUT 200138
KUNSTSTOFFEN 200139
METALEN 200140
AFVAL VAN HET VEGEN VAN SCHOORSTENEN 200141
NIET ELDERS GENOEMDE FRACTIES 200199
BIOLOGISCH AFBREEKBAAR AFVAL 200201
GROND EN STENEN 200202
OVERIG NIET BIOLOGISCH AFBREEKBAAR AFVAL 200203
VEEGVUIL 200303
SLIB VAN SEPTISCHE TANKS 200304
AFVAL VAN HET REINIGEN VAN RIOLEN 200306
PRIMAIRE KARTONNEN VERPAKKING ONTWORPEN VOOR GEBRUIKELIJKE HUISHOUDELIJKE ACTIVITEITEN, SELECTIEF INZAMELD 209793
PRIMAIRE KUNSTSTOF VERPAKKING ONTWORPEN VOOR DE GEBRUIKELIJKE ACTIVITEITEN VAN EEN HUISHOUDEN, SELECTIEF INZAMELD, MET EEN CAPACITEIT VAN MINDER DAN 10 LITER 209794
PRIMAIRE METALEN VERPAKKING ONTWORPEN VOOR DE GEBRUIKELIJKE ACTIVITEITEN VAN EEN HUISHOUDEN, SELECTIEF INZAMELD, MET EEN CAPACITEIT VAN MINDER DAN 10 LITER 209795
PRIMAIRE GLASVERPAKKING ONTWORPEN VOOR HUISHOUDELIJKE ACTIVITEITEN, SELECTIEF INZAMELD 209796
HOUTEN PRIMAIRE VERPAKKING VOOR GEBRUIKELIJKE HUISHOUDELIJKE ACTIVITEITEN, SELECTIEF INZAMELD 209797
SECUNDAIRE VERPAKKING VOOR PRIMAIRE VERPAKKING ZOALS HUISHOUDELIJK AFVAL 209798