EXPLOITATIESITES

Revatech Monsin

Op de rechteroever van de Maas op Ile Monsin, tussen het Albertkanaal en de Maas, ligt de site van Monsin op een oppervlakte van 3 hectare. Er zijn verschillende installaties, verschillende activiteiten voor de verwijdering maar ook voor valorisatie van de afvalstoffen.

De exploitatievergunning van Monsin is geldig tot 2033.

In de huidige configuratie is de nominale behandelingscapaciteit 110.000 ton/jaar. Die capaciteit kan nog worden uitgebreid tot 140.000 ton afvalstoffen per jaar.

Voor de verwijdering van de afvalstoffen zijn er een fysisch-chemische installatie, een biologische installatie, een stabilisatie-eenheid en een maaleenheid (deconditionering).

Voor de valorisatie van de afvalstoffen zijn er een recyclage-eenheid voor alkaline- en salinebatterijen en een eenheid voor de verzameling van brandbare afvalstoffen bestemd voor cementfabrieken.

Revatech Engis

Op de rechteroever van de Maas beslaat de site van Engis een oppervlakte van 4 hectare tussen Hydrométal en Knauf. Het is de site van de 'rode fabriek' waar in het verleden een pigment werd vervaardigd uit jarosiet. Dat pigment gaf de belangrijkste laan in Nice haar rode kleur.

Engis beschikt over een exploitatievergunning die geldig is tot februari 2041.

In de huidige configuratie is de nominale behandelingscapaciteit 80.000 ton/jaar. Die tonnage werd in 2019 bereikt. De capaciteit kan nog worden uitgebreid tot 140.000 ton afvalstoffen per jaar.

REVATECH Engis werkt uitsluitend met vloeibare, slibachtige en vaste minerale afvalstoffen. Die worden verzameld, voorbehandeld maar ook behandeld.

De site produceert minerale grondstoffen voor de cementindustrie en concentraten van non-ferrometalen (Zn, Pb, Cu, Ni, Sn, Co en Mo) bestemd voor metaalraffinaderijen.

De fysisch-chemische activiteiten hebben betrekking op de verwijdering van afvalstoffen maar ook op de valorisatie ervan. Daarvoor krijgen de afvalstoffen een hydrometallurgische behandeling.