Aandeelhouderschap

De SRIW draagt bij aan de ontwikkeling van de economie van ons Gewest door financieel in te grijpen in de ontwikkelingsprojecten van Waalse bedrijven of bedrijven gevestigd in Wallonië.

Het neemt, naast particuliere investeerders, deel aan hun groei door middel van leningen, maar ook door investeringen in eigen vermogen.

SUEZ is al 160 jaar een expert in afvalverwerking en waterbehandeling. SUEZ is een wereldleider op het vlak van milieudiensten.

Door de concrete oplossingen die SUEZ haar klanten biedt, wil ze het natuurlijk kapitaal van onze planeet beschermen en het welzijn en de levenskwaliteit van haar bewoners op duurzame wijze verbeteren.