Recyclage

REVATECH recycleert 50.000 ton minerale materialen per jaar, vooral non-ferrometalen. De recyclageactiviteiten bestaan uit hydrometallurgische behandeling. Via precipitatie en collectieve extractie worden concentraten van non-ferrometalen vervaardigd die bestemd zijn voor Europese en internationale metaalraffinaderijen van zink, lood, koper, tin, nikkel, kobalt, molybdeen en edelmetalen.

RECYCLAGE VAN ALKALINE- EN SALINEBATTERIJEN

REVATECH is pionier op het vlak van de recyclage van alkaline- en salinebatterijen. In Europa was REVATECH het eerste bedrijf dat deze batterijen recycleerde.

Al in 1996, nog voordat recyclage verplicht was, recycleerde REVATECH de eerste ton alkaline- en salinebatterijen die waren ingezameld in België.

Onder impuls van de Groenen en van de taksen op wegwerpgoederen, en met de steun van inzamelingsbedrijven zoals BEBAT, heeft REVATECH zwaar geïnvesteerd in haar recyclage-installaties en behandelingsprocedés.

Na de ontwikkeling van een hydrometallurgische behandeling van de black-mass waardoor een dubbel zink- en mangaansulfaat kon worden geproduceerd, schakelde REVATECH een versnelling lager. Economische redenen dwongen haar om zich te beperken tot de mechanische behandeling. De black-mass krijgt een nuttige toepassing in de Waelz-oven, de andere fracties (papier-plastic - staal en non-ferrometalen) worden valoriseert in de metaalindustrie, non-ferrometaalraffinaderijen en de cementfabrieken.

REVATECH behandelt 4.000 ton alkaline- en salinebatterijen per jaar die worden ingezameld in verschillende Europese landen.

RECYCLAGE VAN LEEG EN VERVUILD LABORATORIUMGLAS

REVATECH recycleert besmet maar leeg laboratoriumglas.

Na vermaling wordt het glas gewassen en ontsmet met behulp van reactiemiddelen. Vervolgens wordt het glas gescheiden van de andere bestanddelen. Het vermalen glas wordt nuttig toegepast als breukglas in de glasindustrie.

REVATECH biedt zo een betrouwbare, milieuvriendelijke en economische oplossing die een volwaardig alternatief is voor verbranding.