PRIVACY - COOKIEBELEID

Een cookie is een tekstbestand dat tijdens het raadplegen van een dienst met een browser, via de website, kan worden opgeslagen in een terminal. Dankzij een cookie kan de uitgever, tijdens de geldigheidsduur van de cookie, de betrokken terminal herkennen telkens hij zich toegang verschaft tot een digitale content die cookies bevat van dezelfde uitgever en, afhankelijk van de cookie, bijkomende anonieme gegevens verzamelen over het gedrag van de gebruiker of de bezoeker binnen de diensten.

De gebruiker of bezoeker wordt bij het inloggen op de website en tijdens het gebruik van de diensten geïnformeerd over het feit dat in zijn browser of  ontvangstterminal (computer, tablet, smartphone, enz.) cookies worden geïnstalleerd om de goede werking van de diensten te garanderen.

Wij gebruiken de volgende cookies:

  • Google Analytics
  • Interne cookies

Waarvoor dienen de cookies?

Navigatiecookies helpen om de prestaties van de diensten te verbeteren teneinde de gebruiker of de bezoeker een beter gebruik van de website en van de apps te garanderen. Deze cookies vereisen niet het voorafgaande akkoord van de gebruiker of bezoeker voordat ze in de terminal van de gebruiker of de bezoeker worden gedeponeerd. Meer bepaald maken deze navigatiecookies het mogelijk om:

  • statistieken en frequentatie- en gebruiksvolumes op te maken van de diverse onderdelen van de website (bezochte rubrieken en content, trajecten) teneinde het belang en de ergonomie van de diensten te verbeteren;
  • de presentatie van de website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal van de gebruiker of bezoeker (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens zijn bezoek aan de website, naargelang het materieel en de weergave- of leessoftware van de terminal;
  • de veiligheidsmaatregelen toe te passen, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker of bezoeker wordt verzocht om na een zekere tijdsspanne opnieuw in te loggen op een content of een dienst.


Wij maken ook gebruik van bepaalde diensten die worden aangeboden door websites van derden. Het betreft met name de knop voor het delen van content via Facebook, Twitter, LinkedIn en voor het delen van video's die zijn verspreid op de website (YouTube). Deze functionaliteiten gebruiken cookies van derden die door deze diensten rechtstreeks worden gedeponeerd en het mogelijk maken om editoriale content en gelijk welk type content dat op de website is gepubliceerd te delen via de sociale netwerken. De gebruiker of bezoeker wordt verzocht om op de betrokken websites kennis te nemen van het beleid voor het beheer van de cookies van sociale netwerken.

Hoe worden de cookies beheerd?

Indien de gebruiker of bezoeker via zijn browsersoftware aanvaardt dat er cookies worden opgeslagen in zijn terminal, kunnen de cookies op de pagina's en content die hij heeft geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een daartoe voorbehouden ruimte in zijn terminal. Ze kunnen er enkel worden gelezen door hun uitgever.

Het akkoord van de gebruiker of bezoeker is slechts geldig voor een duur die eigen is aan elke cookie, te rekenen vanaf de eerste opslag in de terminal van de gebruiker of bezoeker nadat deze uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Indien de gebruiker of bezoeker het opslaan van cookies in zijn terminal of browser weigert, of indien hij de opgeslagen cookies verwijdert, wordt hij op de hoogte gebracht van het feit dat zijn navigatie op en gebruik van de website of de app kunnen worden beperkt. Dat kan ook het geval zijn wanneer wij, met het oog op de technische comptabiliteit, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergaveparameters of het land vanaf waar de terminal lijkt in te loggen op het internet niet kunnen herkennen. In voorkomend geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mindere werking van de diensten als gevolg van de weigering van cookies door de gebruiker of bezoeker, wanneer wij de nodige cookies voor de goede werking niet kunnen opslaan of raadplegen vanwege de keuze van de gebruiker of bezoeker.