DE SPECIALIST IN FYSISCH-CHEMISCHE BEHANDELING

DE SPECIALIST IN FYSISCH-CHEMISCHE BEHANDELING

REVATECH neemt u de inzameling, voorbehandeling en behandeling van gevaarlijk en niet-gevaarlijk industrieel afval uit handen om het te recycleren, te valoriseren en/of te verwijderen.

REVATECH IN CIJFERS

215.000 t
BEHANDELD
AFVAL/JAAR
Camion
90
MEDEWERKERS
Employe
2
BEHANDELINGSSITES
Usine

ONZE ACTIVITEIT

Afbeelding
Recyclage
REVATECH recycleert 50.000 ton minerale materialen per jaar, vooral non-ferrometalen. De recyclageactiviteiten bestaan uit hydrometallurgische behandeling. Via precipitatie en collectieve extractie ...
Afbeelding
Valorisation de déchets
De valorisatie betreft minerale en organische afvalstoffen die door de cementsector worden gebruikt om cement te produceren. REVATECH levert meer dan 30.000 ton afval/jaar aan cementfabrieken, ...
Afbeelding
Elimination
Afvalverwijdering ligt aan de basis van alle activiteiten van de onderneming. We begonnen ermee in 1976. Twee grote activiteiten zijn eraan verbonden: de fysisch-chemische behandeling van het afval en de stabilisatie.
Afbeelding
Procédés de traitement des piles
REVATECH exploiteert sinds 1996 een evolutief procedé voor de recyclage van alkaline- en salinebatterijen. REVATECH recycleert zo 4.500 ton batterijen uit België, maar ook uit andere Europese landen.

Nieuws

Revatech in foto’s

BEHANDELDE AFVALSTOFFEN

Enkele voorbeelden: filterkoeken, zepen, detergenten, gips, vetten, zuren, basen, restafvalwater, REFIOM, batterijen, laboratoriumglas, bevuilde verpakkingen, cosmetica, metaalhoudend afval, minerale materialen rijk aan Al, Ca, Si, Fe... minerale afvalstoffen die licht besmet zijn met anorganisch afval…

Of contacteer ons, samen vinden we een oplossing voor de behandeling van uw afvalstoffen.

VERGUNNINGEN

De activiteiten van REVATECH worden gedekt door machtigingen en vergunningen (exploitatievergunning, milieuvergunning, lozingsvergunning voor industrieel afvalwater…) uitgereikt door verschillende bevoegde overheden (gemeentelijke, gewestelijke, federale of nationale). Deze machtigingen en vergunningen zijn geldig tot 2033 voor de site van Liège-Monsin en tot 2022 voor de site van Engis. Ze kunnen worden geraadpleegd op de website van de overheid.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING (R&D)

Met twee scheikundig ingenieurs en 450 k€ investeringen per jaar, besteedt REVATECH aanzienlijke middelen aan haar R&D-activiteiten:

  • wij gaan verder met onze tests voor de recyclage van primaire Li-batterijen. Het laboratoriumstadium is achter de rug en aan de hand van een industrieel pilootproject willen we de industriële uitrustingen valideren waarmee we 500 ton primaire Li-batterijen kunnen recycleren.
  • we hebben laboratoriumtests uitgevoerd voor de industriële behandeling van detergenten die oxidanten bevatten.
  • in het kader van een Europees programma (CARSIFER) onderzoeken we de mogelijkheden om briketten op basis van industrieel afval te produceren en te verkopen; bedoeling is dat ijzergieterijen deze briketten zullen kunnen gebruiken als alternatieve grondstof.