VERGUNNINGEN

REVATECH is erkend als afvalinzamelaar in de verschillende gewesten van het land.

REVATECH is ook houder van exploitatievergunningen voor haar fabrieken op Ile Monsin (vergunning geldig tot 2033) en Engis (vergunning geldig tot 2041).

Naast deze vergunningen is REVATECH ook erkend door het FANC voor de behandeling van bepaalde soorten natuurlijk radioactieve afvalstoffen.

Website van de Waalse autoriteiten