RELATIES MET AUTORITEITEN EN OMWONENDEN

REVATECH heeft in de loop der jaren een coherent beleid uitgebouwd en toegepast. Dat vertaalt zich in een transparante relatie met zowel de autoriteiten als de omwonenden.

Een begeleidingscomité bestaande uit de verschillende stakeholders vergadert één keer per jaar. Via dit begeleidingscomité kunnen de verschillende partijen met elkaar communiceren en het reilen en zeilen van de onderneming en de vastgestelde problemen bespreken.

REVATECH koos resoluut voor een burgergericht beleid waarbij zoveel mogelijk lokale arbeiders worden tewerkgesteld.

REVATECH is ook lid van de vzw Engironnement waarin zowel de lokale autoriteiten vertegenwoordigd zijn als de omwonenden en de verschillende bedrijven die actief zijn in de entiteit van Engis.