OPDRACHTEN EN WAARDEN

OPDRACHTEN

 • Bijdragen tot de globale verbetering van het milieu.
 • Onze koolstofafdruk verkleinen (energie en verbruik van reactiemiddelen).
 • Geleidelijk aan het storten verminderen.
 • Nieuwe technologieën en behandelingsprocessen ontwikkelen.
 • Bijdragen tot het welzijn van de medewerkers.
 • Een maatschappelijke rol vervullen
 • Voor een betere wereld
 • Waarde creëren

WAARDEN

 • Betrouwbaarheid
 • Vertrouwen
 • Duurzaamheid
 • Respect voor alles en iedereen
 • Flexibiliteit
 • Uitmuntendheid/Vakmanschap
 • Ervaring/Knowhow
 • Innovatie/Creativiteit
 • Team spirit
 • Kwaliteit/Veiligheid/Milieu
 • Klantentevredenheid
 • Anticipatievermogen
 • Engagement
 • Verantwoordelijkheid