LABORATORIUMANALYSES

REVATECH beschikt over twee goed uitgeruste laboratoria waar ze alle nodige analyses kan uitvoeren voor de kenmerking van de afvalstoffen die ze behandelt, recycleert en verwijdert, evenals de analyse van het afvalwater.

13 voltijds tewerkgestelde scheikundigen onderzoeken alle afvalstoffen van de 1500 afvalstromen die REVATECH beheert.

Zo garandeert REVATECH de kwaliteitseisen voor alle nuttig toegepaste en verwijderde afvalstoffen. 
Bovendien verbetert REVATECH haar analyseprestaties voortdurend door deel te nemen aan inter-laboratoriumproeven.