SPECIFIEKE PROCEDES

REVATECH exploiteert sinds 1996 een evolutief procedé voor de recyclage van alkaline- en salinebatterijen. Revatech recycleert zo 4.000 ton batterijen uit België, maar ook uit andere Europese landen.

REVATECH exploiteert ook een recyclageprocedé voor leeg laboratoriumglas dat na ontsmetting kan worden gebruikt als breukglas.

BIOLOGISCHE BEHANDELING

REVATECH ontwikkelde 15 jaar geleden een nieuwe activiteit: hydrometallurgie.

Die sluit volledig aan bij wat we vandaag 'circulaire economie' noemen.

De activiteit werd volledig geïntegreerd in de fysisch-chemische behandeling. Met meer dan 22.500 ton/jaar is REVATECH een van de Europese leiders in dit domein.

Hydrometallurgie laat toe om non-ferrometalen te recycleren in partnerschap met de Europese raffinaderijen. Jaarlijks wordt bijna 30.000 ton non-ferromaterialen gerecupereerd.