VALORISATIE

De valorisatie betreft minerale en organische afvalstoffen die door de cementsector worden gebruikt om cement te produceren. REVATECH levert meer dan 35.000 ton afvalstoffen per jaar aan de cementfabrieken. Deze afvalstoffen vervangen niet alleen de grondstoffen die worden gewonnen in de groeven, maar ook de fossiele brandstoffen die gewoonlijk worden gebruikt voor de cementproductie.

PRODUCTIE VAN MINERALE AFVALSTOFFEN

REVATECH produceert jaarlijks ongeveer 12.500 ton afvalstoffen die bestemd zijn voor de cementindustrie.

REVATECH levert al jarenlang vooral ijzer- en aluminiumhoudende afvalstoffen aan de cementfabriek van Obourg.

REVATECH bevoorraadt echter ook andere Europese cementfabrieken met altijd hetzelfde doel voor ogen: de extracties in de groeven verminderen door de grondstoffen te vervangen door afvalstoffen. 

Bijkomend voorziet REVATECH de cementfabrieken ook van gips die ze gebruiken als snelheidsregelaar bij de binding van het cement.

PRODUCTIE VAN SLIB VAN METAALHYDROXIDEN

Op basis van afvalstoffen (vloeibare, poedervormige maar ook filterkoek) afkomstig van Belgische, Europese of internationale metaalraffinaderijen, produceert REVATECH concentraten van non-ferrometalen (Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Mo en Sn). 

De zink wordt vooral vervaardigd in de vorm van zinkhydroxide voor elektrolysefabrieken en Waelz-ovens. 
De andere metalen worden geleverd aan raffinaderijen (pyrometallurgie en elektrolyse) waar metalen worden geproduceerd.

REVATECH produceert bijvoorbeeld:

  • 20.000 ton zinkhydroxide per jaar ;
  • 5.000 ton loodoxide per jaar ;
  • 2.000 ton koperhydroxide en -oxide per jaar ;
  • 1.000 ton tinoxide per jaar ;
  • 500 ton nikkel-, kobalt- en molybdeenhydroxide en -oxide per jaar.

PRODUCTIE VAN STEENKOOL VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK UIT GEBRUIKTE ACTIEVE KOOL

REVATECH produceert jaarlijks enkele honderden tonnen industriële steenkool die wordt hergebruikt in verschillende industriële toepassingen (thermische centrales, cementfabrieken) als vervangstof voor traditionele steenkool. 
Deze steenkool met een laag zwavelgehalte heeft interessante eigenschappen.

REVATECH produceert ook andere kwaliteiten van actieve kool met een hoog zwavelgehalte.

Die wordt in de Waelz-ovens hergebruikt als reductor ter vervanging van coke.

PRODUCTIE VAN BRANDBAAR GRUIS VOOR AFVALVERBRANDINGSINSTALLATIES

REVATECH vermaalt onverkoopbare cosmetica en goederen onder douanetoezicht en levert het gruis vervolgens aan de verbrandingsovens.

Met het gruis wordt energie geproduceerd die wordt omgezet in elektriciteit.

PRODUCTIE VAN HOUT EN PLASTIC

REVATECH produceert in het kader van haar activiteiten enkele honderden ton hout, karton en plastic.

Het karton wordt gebruikt in de papierindustrie. Het hout wordt verbrand door de biomassacentrales en vervolgens gebruikt om elektriciteit of warmte te produceren.

Plastic wordt naargelang de kwaliteit verbrand in de cementfabriek en vervolgens gebruikt als energiebron of gerecycleerd voor de vervaardiging van nieuwe plasticproducten.